Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Ely-keskus antanut lausunnot Ylä-Savon kahdesta tuulivoimahankkeesta

Pohjois-Savon Ely-keskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnot kahdesta tammi-helmikuussa nähtävillä olleesta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta eli YVA-ohjelmasta, jotka molemmat koskevat Pohjois-Savoon suunniteltuja tuulivoimahankkeita. Nämä hankkeet ovat Kurvilanmäen tuulivoimahanke Vieremän ja Sonkajärven alueella sekä Iso-Petäjämäen tuulivoimahanke Lapinlahden ja Iisalmen alueella.

Kurvilanmäen tuulivoimahankkeessa suunnitellaan enintään 46 voimalan rakentamista siten, että Vieremän kunnan puolelle voimaloita sijoittuisi enintään 40 ja Sonkajärvelle enintään 6 voimalaa. Kyseessä on Wpd Finland Oy:n tuulivoimahanke.

Ely:n lausunnossa kiinnitetään huomiota siihen, että tuulivoimahankkeessa on huomioitava muutkin lähialueella suunnitteilla olevat tuulivoimahankkeet sekä Kainuun puolelle sijoittuvat tuulivoimahankkeet. Hankkeen sijaintipaikasta johtuen tulevassa arvioinnissa on kiinnitettävä erityistä huomiota myös sen luontovaikutuksiin virkistyskäyttönäkökulmaa unohtamatta, todetaan tiedotteessa.

Iso-Petäjämäen hankkeessa suunnitellaan rakennettavaksi enintään 17 voimalaa, joiden yksikköteho tulisi olemaan 6–10 megawattia ja kokonaiskorkeus enintään 300 metriä. Hankealue sijoittuu Lapinlahden kunnan pohjoisosiin lähelle Iisalmen kuntarajaa. Hankkeen takana on ABO Wind Oy. Lausunnossaan Ely toteaa, että myös Iso-Petäjämäen hankkeen vaikutuksia arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota hankealueen läheisyyteen suunniteltuihin muihin tuulivoimahankkeisiin. Nykyisellään Iso Petäjämäen alueella on huomattava merkitys luonnon virkistyskäytön näkökulmasta. Maisemallisten vaikutusten arvioinnissa erityistä huomiota on kiinnitettävä voimaloiden näkyvyyteen Väisälänmäen kansallismaisemassa.

Hankkeet ovat herättäneet paikallisissa ihmisissä vastustusta. Useimmissa Ely-keskukselle toimitetuissa mielipiteissä vastustettiin tuulivoimahankkeiden toteuttamista niiden ihmisille ja luonnolle aiheuttamien haittojen vuoksi. Esimerkiksi metsästysseurat ovat vastustaneet lausunnoissaan hankkeita, koska niiden nähdään heikentävän riistakantoja sekä vaikeuttavan metsästysharrastusta.

Kurvilanmäen hankkeessa mietityttää lausuntojen ja mielipiteiden perusteella tuulivoimahankkeen vaikutukset läheiseen Talaskankaan alueeseen sekä siihen, että hanke sijoittuu vakiintuneen susireviirin ydinalueelle.

Nyt annettujen yhteysviranomaisen lausuntojen jälkeen hankkeet etenevät tahollaan varsinaiseen ympäristövaikutusten arviointiin.